1. Jazyk a jazyková komunikace

  2. Člověk a zdraví

  3. Člověk a příroda

  4. Matematika a její aplikace

  5. Člověk a svět práce

  6. Fyzika, chemie

  7. Informační a komunikační technologie

  8. Umění a kultura

  9. Člověk a společnost