Základní škola Lomnice
Školní 234
356 01 Lomnice

Telefon/Fax: 352 600 231, 773 087 860
E-mail: info@lomnicezs.cz
www: www.lomnicezs.cz

IČ: 75 006 936
Datová schránka: 86tmpgj

Vužíváte k výuce e-learning?

Výukové materiály pro

První stupeňDruhý stupeň